Οι εγγραφές των μαθητών και των νηπίων για το σχολικό έτος 2012-13 αρχίζουν την Παρασκευή 1 Ιουνίου και λήγουν τη Δευτέρα 21 Ιουνίου 2012. (Π.Δ. 200  & 201/98 καθώς και Ν.2817/2000).

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμπληρώσουν τις αιτήσεις τους για απόσπαση σε σχολεία και φορείς. 

Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2012 06:46

Στατιστικά Δεδομένα Εκπαίδευσης

Το Τμήμα Επιχειρησιακών Ερευνών και Στατιστικής της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Ερευνών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και παράγει ποσοτικά δεδομένα που αφορούν μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές, εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό  εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας. Στόχος του Τμήματος είναι η παραγωγή πληροφορίας που χρησιμεύει στον εκπαιδευτικό προγραμματισμό. Τα συλλεγόμενα δεδομένα επιτρέπουν τον υπολογισμό δεικτών ως προς την εισροή, την επεξεργασία και το προϊόν του συστήματος εκπαίδευσης της χώρας μας.

Ανακοινώθηκε η πρόσληψη 24 αναπληρωτών εκπαιδευτικών των κλάδων Δασκάλων ΕΑΕ για την κάλυψη των λειτουργικών κενών σε δομές της Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2011-2012.

Όλη η αλήθεια για τους ΠΕ11

Στα πλαίσια της σύστασης της Ενωτικής Κίνησης Γυμναστών, θέσαμε ως στόχο την ολόπλευρη επιστημονική υποστήριξη του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, μακριά από τις στείρες κομματικές και στενά συντεχνιακές απόψεις. Θεωρούσαμε και εξακολουθούμε να πιστεύουμε στην αναγκαιότητα της πνευματικής και σωματικής ανάπτυξης των ανθρώπων, που σε μια σύγχρονη κοινωνία δεν θα πρέπει να αποτελεί ουτοπία αλλά κοινό κτήμα.

Σελίδα 14 από 14

50 δημοφιλείς αναζητήσεις