Εκπαιδευτικά υλικά σχετικά με τριγωνομετρία

Γραφική παράσταση συνημιτόνου - Online εφαρνογή

Γραφική παράσταση συνημιτόνου

Μαθηματική εφαρμογή για την μελέτη της γραφικής παράστασης του συνημιτόνου.

Γραφική παράσταση ημιτόνου - Online εφαρμογή

Γραφική παράσταση ημιτόνου

Μαθηματική εφαρμογή για την μελέτη της γραφικής παράστασης του ημιτόνου.

Τριγωνομετρικός κύκλος - Online εφαρμογή

Τριγωνομετρικός κύκλος

Μελέτη του τριγωνομετρικού κύκλου σε flash εφαρμογή.

Εύρεση γωνίας από λόγο - Online εφαρμογή

Εύρεση γωνίας από λόγο

Πως βρίσκω τη γωνία τριγώνου με το κομπιουτεράκι.

Το μάθημα στο facebook

Ετικέτες εκπαιδευτικού υλικού