Εκπαιδευτικά υλικά σχετικά με τρίγωνα

Genius Maker

Genius Maker

Εκπαιδευτικά λογισμικά για μαθηματικά, φυσική και χημεία.

Isopticon

Isopticon

Ελεύθερο λογισμικό για το μάθημα της γεωμετρίας.

Ίσα τρίγωνα

Ίσα τρίγωνα

Είναι το μπλε τρίγωνο ίσο με το κόκκινο τρίγωνο;

Ισοσκελές τρίγωνο

Ισοσκελές τρίγωνο

Εφαρμογή flash για τον σχηματισμό του ισοσκελούς τριγώνου.

Τα τρίγωνα

Τα τρίγωνα

Μάθημα για τα τρίγωνα - Μαθηματικά για παιδιά δημοτικού

Το μάθημα στο facebook

Ετικέτες εκπαιδευτικού υλικού