Εκπαιδευτικά υλικά σχετικά με πυρηνική φυσική

Νόμος ραδιενεργών διασπάσεων

Νόμος ραδιενεργών διασπάσεων

N = N0 · 2-t/T E Εφαρμογή για τον Νόμο των ραδιενεργών διασπάσεων.

Ραδιενεργές σειρές

Ραδιενεργές σειρές

Εφαρμογή για την ακολουθία των ραδιενεργών διασπάσεων.

Φυσική Γυμνασίου - Λογισμικό

Φυσική Γυμνασίου - Λογισμικό

Εκπαιδευτικό λογισμικό για τα μαθήματα φυσικής γυμνασίου.

Ισότοπα και ατομική μάζα

Ισότοπα και ατομική μάζα

Τι είναι τα ισότοπα; Πως τα ξεχωρίζουμε; Ποιος ο ρόλος της ατομικής μάζας;

Genius Maker

Genius Maker

Εκπαιδευτικά λογισμικά για μαθηματικά, φυσική και χημεία.

Τυπολόγιο Φυσικής Λυκείου

Τυπολόγιο Φυσικής Λυκείου

Πλήρες τυπολόγιο με διαγράμματα, εικόνες και σχήματα.

Παιχνίδι ραδιοχρονολόγησης

Παιχνίδι ραδιοχρονολόγησης

Εκπαιδευτική εφαρμογή για την κατανόηση της ραδιοχρονολόγησης υλικών.

Το μάθημα στο facebook

Ετικέτες εκπαιδευτικού υλικού