Εκπαιδευτικά υλικά σχετικά με ποτάμια Ελλάδας

Google Earth

Google Earth

Ο εκπληκτικός περιηγητής της Google σας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη.

Μεγάλα Ποτάμια της Ελλάδας

Μεγάλα Ποτάμια της Ελλάδας

Εκπαιδευτική εφαρμογή γεωγραφίας για τα μεγαλύτερα ελληνικά ποτάμια.

Ποτάμια Ελλάδας

Ποτάμια της Ελλάδας

Εκπαιδευτική εφαρμογή (flash) για τα ποτάμια της Ελλάδας.

Κρυπτόλεξο Γεωγραφίας

Κρυπτόλεξα Γεωγραφίας

Εκπαιδευτική εφαρμογή (flash) με κρυπτόλεξα για τη Γεωγραφία της Ελλάδας.

Τα ποτάμια της Ελλάδας

Τα ποτάμια της Ελλάδας

Τα ποτάμια της Ελλάδας σε "κρεμάλα" (εφαρμογή flash).

Το μάθημα στο facebook

Ετικέτες εκπαιδευτικού υλικού