Εκπαιδευτικά υλικά σχετικά με περιβαλλοντική εκπαίδευση

Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου

Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου

Τι είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου; Ποια αέρια το προκαλούν και πως;

Οι δρόμοι του νερού - Η λίμνη της Καστοριάς

Οι δρόμοι του νερού - Η λίμνη της Καστοριάς

Εκπαιδευτικό υλικό για την λίμνη από το ΚΠΕ Καστοριάς.

Το δάσος

Το δάσος

Εκπαιδευτικό υλικό από το κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Καστοριάς.

Νερό: Μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας

Νερό: Μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας

Ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του 12/θ Δημοτικού Σχολείου Κάτω Νευροκοπίου Δράμας.

Το μάθημα στο facebook

Ετικέτες εκπαιδευτικού υλικού