Εκπαιδευτικά υλικά σχετικά με πίεση

Μεταβολές σε ιδανικό αέριο

Μεταβολές σε ιδανικό αέριο

Εφαρμογή για τη μελέτη της ισόχωρης, ισόθερμης και ισοβαρούς μεταβολής.

Η άνωση

Η άνωση

Μέτρησε την άνωση που δέχεται ένα σώμα όταν βυθίζεται σε υγρό.

Υδροστατική πίεση

Υδροστατική πίεση

Μέτρηση υδροστατικής πίεσης υγρού με μανόμετρο.

Φυσική Γυμνασίου - Λογισμικό

Φυσική Γυμνασίου - Λογισμικό

Εκπαιδευτικό λογισμικό για τα μαθήματα φυσικής γυμνασίου.

Καταστάσεις της ύλης (τα βασικά)

Καταστάσεις της ύλης (τα βασικά)

Σε τι διαφέρουν τα στερεά, τα υγρά και τα αέρια; Τι ρόλο παίζει η θερμοκρασία και η πίεση;

Ιδιότητες αερίων

Ιδιότητες αερίων

Ένα εικονικό εργαστήριο για να ανακαλύψεις τους νόμους των αερίων.

Το μάθημα στο facebook

Ετικέτες εκπαιδευτικού υλικού