Εκπαιδευτικά υλικά σχετικά με λίμνες Ελλάδας

Οι δρόμοι του νερού - Η λίμνη της Καστοριάς

Οι δρόμοι του νερού - Η λίμνη της Καστοριάς

Εκπαιδευτικό υλικό για την λίμνη από το ΚΠΕ Καστοριάς.

Google Earth

Google Earth

Ο εκπληκτικός περιηγητής της Google σας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη.

Μεγάλες Λίμνες της Ελλάδας

Μεγάλες Λίμνες της Ελλάδας

Εκπαιδευτική εφαρμογή γεωγραφίας - Τεστ γνώσεων για τις λίμνες της Ελλάδας

Οι λίμνες της Ελλάδας

Οι λίμνες της Ελλάδας

Εκπαιδευτική εφαρμογή (flash) για τις λίμνες της Ελλάδας.

Λίμνες της Ελλάδας

Λίμνες της Ελλάδας

Οι ελληνικές λίμνες σε "κρεμάλα" (εφαρμογή flash).

Το μάθημα στο facebook

Ετικέτες εκπαιδευτικού υλικού