Εκπαιδευτικά υλικά σχετικά με κλίμα

Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου

Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου

Τι είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου; Ποια αέρια το προκαλούν και πως;

Google Earth

Google Earth

Ο εκπληκτικός περιηγητής της Google σας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη.

Μορφές Βλάστησης

Μορφές Βλάστησης

Εκπαιδευτική εφαρμογή γεωγραφίας - παιχνίδι γνώσεων στις μορφές βλάστησης

Κλιματικός χάρτης (Παγκόσμιος)

Κλιματικός χάρτης (Παγκόσμιος)

Εκπαιδευτική εφαρμογή για την αναγνώριση των περιοχών διαφορετικού κλίματος στον πλανήτη.

Παγετώνες

Παγετώνες

Εκπαιδευτική εφαρμογή για την μελέτη της δημιουργίας και της κίνησης των παγετώνων.

Λογισμικό Γεωλογία – Γεωγραφία Α – Β Γυμνασίου (Online εφαρμογή)

Λογισμικό Γεωλογία – Γεωγραφία Α – Β Γυμνασίου

Εκπαιδευτικό λογισμικό για τα μαθήματα Γεωλογίας - Γεωγραφίας της Α' και Β' Γυμνασίου.

Το μάθημα στο facebook

Ετικέτες εκπαιδευτικού υλικού