Εκπαιδευτικά υλικά σχετικά με διαλυτότητα

Συγκέντρωση διαλύματος

Συγκέντρωση διαλύματος

Ποια σχέση έχουν τα moles, τα λίτρα του διαλύματος και η συγκέντρωση;

Συγκέντρωση διαλύματος

Συγκέντρωση διαλύματος

Πως μπορείς να αλλάξεις τη συγκέντρωση του διαλύματος;

Διαλύματα Οξέων - Βάσεων

Διαλύματα Οξέων - Βάσεων

Σε τι διαφέρουν τα ισχυρά οξέα από τα ασθενή; Πως εντοπίζουμε τις διαφορές;

Διάλυμα αλατιού και ζάχαρης

Διάλυμα αλατιού και ζάχαρης

Τι συμβαίνει όταν η ζάχαρη και το αλάτι διαλυθούν στο νερό;

Διαλυτότητα αλάτων

Διαλυτότητα αλάτων

Εφαρμογή για την προσομοίωση της διάλυσης των αλάτων στο νερό.

Το μάθημα στο facebook

Ετικέτες εκπαιδευτικού υλικού