Εκπαιδευτικά υλικά σχετικά με γεωμετρία

Genius Maker

Genius Maker

Εκπαιδευτικά λογισμικά για μαθηματικά, φυσική και χημεία.

Cinderella

Cinderella

Ξεκινήστε με τρίγωνα και κύκλους. Σύντομα θα φτιάχνετε fractals και προσομοιώσεις φυσικής.

Geonext - Online εφαρμογή

Geonext

Ένα δυναμικό λογισμικό μαθηματικών για διδασκαλία και εξάσκηση.

OpenEuclide

OpenEuclide

Ένα μαθηματικό λογισμικό για γεωμετρία δύο διαστάσεων.

Isopticon

Isopticon

Ελεύθερο λογισμικό για το μάθημα της γεωμετρίας.

KSEG - Μαθηματικό λογισμικό

KSEG

Δωρεάν εκπαιδευτικό λογισμικό για τη γεωμετρία. 

Εκτιμήσεις - Online εφαρμογή

Εκτιμήσεις

Μπορείς να εκτιμήσεις πόσες φορές μεγαλύτερο είναι ένα μέγεθος από ένα άλλο;

Ίσα τρίγωνα

Ίσα τρίγωνα

Είναι το μπλε τρίγωνο ίσο με το κόκκινο τρίγωνο;

Ισοσκελές τρίγωνο

Ισοσκελές τρίγωνο

Εφαρμογή flash για τον σχηματισμό του ισοσκελούς τριγώνου.

Γεωμετρικά Στερεά - Onile εφαρμογή

Γεωμετρικά Στερεά

Μαθαίνω τα γεωμετρικά στερεά. Κυλίνδροι, κώνοι, τετράεδρα, πρίσματα και πυραμίδες.

Τα τετράπλευρα

Τα τετράπλευρα

Μάθημα για παιδιά δημοτικού με θέμα τα τετράπλευρα

Τα τρίγωνα

Τα τρίγωνα

Μάθημα για τα τρίγωνα - Μαθηματικά για παιδιά δημοτικού

Το μάθημα στο facebook

Ετικέτες εκπαιδευτικού υλικού