Εκπαιδευτικά υλικά σχετικά με γεωγραφία Ελλάδας

Google Earth

Google Earth

Ο εκπληκτικός περιηγητής της Google σας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη.

Μεγάλες Λίμνες της Ελλάδας

Μεγάλες Λίμνες της Ελλάδας

Εκπαιδευτική εφαρμογή γεωγραφίας - Τεστ γνώσεων για τις λίμνες της Ελλάδας

Μεγάλα Ποτάμια της Ελλάδας

Μεγάλα Ποτάμια της Ελλάδας

Εκπαιδευτική εφαρμογή γεωγραφίας για τα μεγαλύτερα ελληνικά ποτάμια.

Διοικητικές Περιφέρειες της Ελλάδας

Διοικητικές Περιφέρειες της Ελλάδας

Εκπαιδευτικό παιχνίδι γνώσεων για τις διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας.

Γεωγραφικά Διαμερίσματα της Ελλάδας

Γεωγραφικά Διαμερίσματα της Ελλάδας

Εκπαιδευτική εφαρμογή γεωγραφίας - Τεστ γνώσεων για τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας

 

Νομοί της Ελλάδας (Περιφερειακές ενότητες)

Νομοί της Ελλάδας (Περιφερειακές ενότητες)

Εκπαιδευτική εφαρμογή γεωγραφίας - Τεστ γνώσεων για τους νομούς της Ελλάδας

Χάρτης Ελλάδας - Κλίμακα

Χάρτης Ελλάδας - Κλίμακα

Εκπαιδευτική εφαρμογή για μετρήσεις αποστάσεων και παρατηρήσεις πάνω στον ελληνικό χάρτη.

Λογισμικό Γεωλογία – Γεωγραφία Α – Β Γυμνασίου (Online εφαρμογή)

Λογισμικό Γεωλογία – Γεωγραφία Α – Β Γυμνασίου

Εκπαιδευτικό λογισμικό για τα μαθήματα Γεωλογίας - Γεωγραφίας της Α' και Β' Γυμνασίου.

Ποτάμια Ελλάδας

Ποτάμια της Ελλάδας

Εκπαιδευτική εφαρμογή (flash) για τα ποτάμια της Ελλάδας.

Οι λίμνες της Ελλάδας

Οι λίμνες της Ελλάδας

Εκπαιδευτική εφαρμογή (flash) για τις λίμνες της Ελλάδας.

Βουνά της Ελλάδας

Βουνά της Ελλάδας

Τα ελληνικά βουνά σε "κρεμάλα" (εφαρμογή flash).

Τα ποτάμια της Ελλάδας

Τα ποτάμια της Ελλάδας

Τα ποτάμια της Ελλάδας σε "κρεμάλα" (εφαρμογή flash).

Λίμνες της Ελλάδας

Λίμνες της Ελλάδας

Οι ελληνικές λίμνες σε "κρεμάλα" (εφαρμογή flash).

Τα βουνά της Ελλάδος

Τα βουνά της Ελλάδας

Εκπαιδευτική εφαρμογή (flash) για τα βουνά της Ελλάδας.

Το μάθημα στο facebook

Ετικέτες εκπαιδευτικού υλικού