Εκπαιδευτικά υλικά σχετικά με βάσεις

Κλίμακα pH

Κλίμακα pH

Τι pH έχει το αίμα, ο καφές ή το σάλιο; Παρατηρήσεις και μετρήσεις στο εικονικό εργαστήριο.

Διαλύματα Οξέων - Βάσεων

Διαλύματα Οξέων - Βάσεων

Σε τι διαφέρουν τα ισχυρά οξέα από τα ασθενή; Πως εντοπίζουμε τις διαφορές;

Χημεία Γυμνασίου - Λογισμικό

Χημεία Γυμνασίου - Λογισμικό

Εκπαιδευτικό λογισμικό για τα μαθήματα Χημείας Β' και Γ' Γυμνασίου

Βάσεις

Βάσεις

Παρουσίαση PowerPoint για το μάθημα χημείας της Γ΄Γυμνασίου.

Το μάθημα στο facebook

Ετικέτες εκπαιδευτικού υλικού