Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2017 20:02

Εκπαιδευτήρια Κορρές

Η πρώτη Ελληνική Επιχείρηση Εκπ/σης που πληρώνεται με Ψηφιακά Νομίσματα.

Τα εκπαιδευτήρια Κορρές κάναν το 1ο Deal στην Ελληνική Αγορά με ψηφιακά νομίσματα.

Είναι η πρώτη επιχείρηση εκπαίδευσης στη Ελλάδα που πληρώνεται με ψηφιακά νομίσματα (παγκόσμιο virtual νόμισμα).

Στο deal της πρώτης Ελληνικής επιχείρησης προσφέρονται μαθήματα πληροφορικής αξίας 360 € και αυτά πληρώνονται με 72 € και με  37.16 coins.

50 δημοφιλείς αναζητήσεις